Spider Web Shop

Zaštita podataka - Spider Web Shop

 

POLITIKA PRIVATNOSTI - ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji DEMARK DOO prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.spiderwebshop.rs Politika privatnosti se odnosi na sajt.

U ime DEMARK DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. 
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. 

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u DEMARK DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored ovlašćenih zaposlenih u DEMARK DOO informacije o korisnicima se mogu proslediti trećim licima kao što su kurirska služba u slučaju online kupovine, kako bi porudžbina bila uspešno isporučena. Svi zaposleni, kao i poslovni partneri kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

DEMARK DOO ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke.

DEMARK DOO može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe:

  • Za poboljšanje svojih usluga;
  • Da efikasnije odgovori na zahteve korisnika od strane korisničke službe i podrške;
  • Za personalizaciju iskustva korisnika;
  • Radi unapredjenja sajta;
  • Za realizaciju promocija ili drugih aktivnosti u okviru sajta;
  • Kao kanal komunikacije za rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteve korisnika.

Sajt www.spiderwebshop.rs je u skladu sa sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za korisnike.

Korisnik ima pravo:

  • da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka;
  • da zatraži izmenu svojih podataka sačuvanih u bazi kompanije;
  • da zatraži brisanje njegovih podataka iz baze;
  • trajno deaktiviranje naloga na sajtu.

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupa sajtu. Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je saglasan sa uslovima. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

DEMARK DOO zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, nakon čega se revidentira ažurirani datum. Obaveštenje o izmenama se ne šalje. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim modifikacijama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti

Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih prihvata i saglasan je sa istim.

Dodatne informacije i objašnjenja vezana za Politiku privatnosti i njeno sprovođenje korisnik može dobiti slanjem upita e-mail adresu spider@demark.rs.

 

ZAŠTITU POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI 

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Publikacija sajta www.spiderwebshop.rs  predstavlja poziv za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji artikala iz asortimana privrednog društva Demark d.o.o.

Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet usluga koja pruža Demark d.o.o. i zadovoljstvo kupaca